Ανδρέας Θ.Γιαννόπουλος 

Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε.

 Λακωνικής 107 Καλαμάτα

 

συνεργάτης αντλιών θερμότητας Climaveneta